Rechercher
Choisir langue

languages /

 

برگ هایی از فرهنگ افغانستان

اتن ملی یا رقص عنعنوی افغان ها

تاریخ انتشار مقاله 26/10/2008 به روز شده 26/10/2008 12:35 TU

مراسم رقص اتن ملی در افغانستان.(عکس: رویترز)

مراسم رقص اتن ملی در افغانستان.
(عکس: رویترز)

اتن ملی با قدامتی چندین هزار ساله یکی از عنعنات مرسوم در افغانستان است. این رقص عنعنوی که از محبوبیت خاصی در میان افغان ها برخوردار می باشد، یکی از یادگارهای  دوره آریایی ها در افغانستان است.

به باور زبانشناسان، کلمه "اتن" از زبان پارتی که زبان آریایی ها بوده است، گرفته شده است.

اسلام الدین فیروز، آمر دیپارتمنت موسیقی در پوهنتون کابل، می گوید که "این رقص با آغاز تاریخ افغانستان آغاز شده است." به باور وی، اتن یا رقص عنعنوی وسیله ای برای ابراز احساسات در زمان پیروزی در نبرد با بیگانگان بوده است. به باور برخی از تاریخ نویسان، اتن  در زمان کشورگشایی و یا دفاع افغان ها از وطن خویش رواج بیشتری یافته است. این رسم قدیمی با حرکات شمشیر و نیزه همراه بوده است. در گذشته، اتن در میدان های جنگ برگزار می گردیده است و دهل میدان های جنگ، موسیقی این رقص بوده است....

اسلام الدین فیروز

26/10/2008

در دوره کنونی، اتن یکی از عنعنات ملی افغان ها است و از این رقص به عنوان اتن ملی نام برده می شود. آقای فیروز، علت قبول شدن این رسم به عنوان "رقص ملی" را راه یافتن این رقص به محلات و شهرها می داند....

اسلام الدین فیروز

26/10/2008

در میان اتن میدان های جنگ و اتن ملی امروزی تفاوت هایی به وجود آمده است. به باور وحید ساغر، یکتن از استادان دیپارتمنت موسیقی، با گذشت زمان، انجام اتن ملی به مراسم عروسی و جشن های دیگر نیز راه یافته است....

وحید ساغر

26/10/2008

با تمام این تفاوت ها، اتن نوعی رقص رزمی است و شرکت در دایره رقص اتن، نیاز به مهارت و توانایی بدنی بالایی دارد. گویا جنبه رزمی این عنعنه ملی، با گذشت چندین هزار سال، همچنان با این رقص همراه است.

                                           گزارش: عبدالعزیز فروتن