Rechercher
Choisir langue

languages /

 

ایران/اروپا

واکنش مقامات جمهوری اسلامی به حذف نام مجاهدین از لیست سیاه اروپا

به قلم : آرش ادیب زاده

تاریخ انتشار مقاله  05/02/2009 به روز شده  05/02/200914:47 TU

یک هفته پس از اینکه اتحادیه اروپا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سیاه سازمان های تروریستی حذف کرد ، مقامات جمهوری اسلامی ایران شدیدأ واکنش نشان دادند.

بدین ترتیب روز چهارشنبه سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تهران به وزارت امور خارجه احضار شدند و معاون اروپایی این وزارتخانه نسبت به موضع گیری اتحادیه اروپا در مورد تروریسم از آنان انتقاد کرد.

بنی صدر

در این زمینه "ابوالحسن بنی صدر" نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که در پاریس سکونت دارد ، معتقد است که دولت ایران از این مسأله استفاده می کند تا اتحادیه اروپا را در موضع دفاعی قرار دهد .

همچنین وی موضع تهاجمی مقامات جمهوری اسلامی را ناشی از ضعف دولت های اروپایی می داند و بر این عقیده است که اگر اروپا روشی قاطع در ارتباط با مبارزه با تروریسم داشت و منافع را به میان نمی آورد ، دولت جمهوری اسلامی به خود اجازه نمی داد چنین برخوردی بکند.

گفتگو با "ابوالحسن بنی صدر"

05/02/2009