Rechercher
Choisir langue

languages /

 

روزنامه ها

بحث اعدام نوجوانان در ایران همراه با بهت زدگی از اعدام "دلارا"

به قلم : لیدا پرچمی

تاریخ انتشار مقاله  09/05/2009 به روز شده  09/05/200913:44 TU

"مادر می خواهند مرا به دار بیاویزند. چوبۀ دار را می بینم"  

دلفین مینوئی مقاله اش را درفیگارو،  با این جمله آغاز می کند.

تلخی این جملات درد آور وقتی بیشتر می شود که دردنباله، می خوانیم که درهمان تماس آخرین، مأمورین با کلامی خشک و کوتاه،  تماس دلارا را با خانواده اش با یک جمله به پایان رسانده اند،  "دخترتان را اعدام می کنیم و شما هیچ کاری نمی توانید بکنید".

دلفین مینوئی در مقالۀ خود "دلارا دارابی" را به خوانندۀ فرانسوی روزنامه معرفی می کند و ماجرای زندانی شدن و پروندۀ قضائی او را شرح می دهد. او به شش سال بیم و امید "دلارا" اشاره می کند و می نویسد اعدام این نوجوان،  مدافعان حقوق بشر و کسانی را که به نحوی با وی در ارتباط بودند، بهت زده کرده است. مصطفائی وکیل دلارا در وبلاگ شخصی اش می نویسد، "از خود می پرسم چه کسی  این قساوت را داشت که در لحظۀ اعدام صندلی را از زیر پای او بیرون بکشد".

خبرنگار فیگارو به ابهامات موجود در پروندۀ قضائی این دختر جوان و زیر هجده سال بودن  او در هنگام اجرای جرم تأکید می کند و در توصیف شخصیت "دلارا"،  به  برگزاری نمایشگاه نقاشی هائی که او در سلول خود کشیده بود و در تهران نمایش داده شد، اشاره می کند واز انعکاس آن بین مردم می نویسد.

دلفین مینوئی، قانون  قصاص را شرح می دهد و از تلاش برای جلب رضایت خانوادۀ مقتول می نویسد. وی با اشاره به امیدهائی که دستور آیت الله شاهرودی مبنی به دادن مهلت دوماهه برای جلب رضایت اولیای دم برانگیخته بود، می نویسد عفو بین الملل   تعدد قدرت در دستگاه قضائی را دلیل اجرای حکم می داند.

در پایان این مقاله می خوانیم که  مسئلۀ دلارا در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، بحث مجازات جوانان زیر هجده سال را باز کرده است. به نوشتۀ دلفین مینوئی و بر اساس گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر ، بیش از چهل جوان در ایران بین سالهای 1999 تا 2009 اعدام شده اند و صدها جوان دیگر در انتظاراجرای حکم قرار دارند. 

 خبرنگار فیگارو با یادآوری اینکه بحث میان موافقان و مخالفان،  بر سر تعبیر مفاهیم مذهبی در این مورد باز شده است از موضعگیری مهدی کروبی  قبل از اجرای حکم اعدام دلارا و مجادلات روزنامۀ کیهان در متهم کردن کروبی به "تبلیغات علیه سیستم" می نویسد.

 به هرحال به نظر دلفین مینوئی این بحث به این زودی بسته نخواهد شد وبه گفتۀ علیرضا جمشیدی، قرار است در مجلس بررسی شود.

در نهایت، مقالۀ فیگارو که با تلخی پایان تراژیک زندگی یک نوجوان هنرمند، آغاز شده بود با اظهار امیدواری آسیه امینی به تغییرات، به پایان می رسد.

 فیگارو، خبر کوتاهی نیز در مورد  ثبت نام محسن رضائی در لیست انتخاباتی چاپ کرده است.

 لوموند، در خبر کوتاهی کاندیداتوری رسمی محمود احمدی نژاد را انعکاس داده است.    

نگاهی به روزنامه های فرانسه

فرد سوم صحنه سیاسی انگلیس/ اندیشه فلسفی از یک حادثه طبیعی/ خبری که انعکاس نیافت!

"نیک کلگ" در مقابل دو نیروی کهنه، کارگر و محافظه کار ،حزب لیبرال را بعنوان نیروئی مطرح می کند که که با ایندو طرز تفکر بی اعتبار فرق دارد و می تواند جوانان و کسانی را که سابقاً درانتخابات شرکت نمی کردند، جذب کند.

25/04/201015:15 TU

روزنامه های فرانسه

دالائی لاما در آمریکا و ایران در پی مبادلۀ زندانی ها

18/02/201018:02 TU

بررسی روزنامه های فرانسه

از فریاد بانوی ایرانی تا تقدیر ویژه از ندا

17/02/201013:34 TU

نگاهی به روزنامه های فرانسه

جنبش سبز در شهرستان ها در حال گسترش است

11/02/201017:58 TU

نگاهی به مطبوعات فرانسه

سالروز انقلاب اسلامی در مطبوعات فرانسه

10/02/201016:15 TU

روزنامه ها

ایران اورانیوم خود را غنی می کند

09/02/201016:08 TU

روزنامه ها

جنگ اعصاب جمهوری اسلامی با کشور های غربی

08/02/201017:09 TU

روزنامه ها

محمدرضا حیدری از سفارتخانه های سبز خبر می دهد

06/02/201017:38 TU

روزنامه ها

ارسال محموله های غیر قانونی به سوی ایران همچنان ادامه دارد

05/02/201017:19 TU

روزنامه ها

زندانهای ایران: افشاگری یک قربانی تجاوز جنسی

04/02/201017:42 TU