Rechercher
Choisir langue

languages /

 

نقد باورها

تفاوت بین"سرزمین" ایران و"قوم" ایرانی

به قلم : فرزاد جوادی

تاریخ انتشار مقاله  04/12/2009 به روز شده  05/12/2009 16:01 TU

پیش از ما ایرانیان اقوام و تمدنهای بزرگ دیگری در "سرزمین" ایران زندگی و حکومت کرده اند، و آثار بر جسته ای از خود برجای گذاشتند...

نقد باورها - رضا مرادی غیاث آبادی

05/12/2009

نقد باورها

نقد باورها

احسان نراقی

تبدیل اندیشۀ دیگران به چیزی دیگر

یکی از خصوصیات ما ایرانیان افتباس از نهادها و اندیشه های دیگران و تبدیل آن به چیزهائی کاملأ خودساخته است...

06/02/201011:07 TU

نقد باورها

احسان نراقی

عدم قبول مسئولیت فردی خودمان

کمتر کسی در میان ما ایرانیان حاضر به قبول سهم و نقش فردی خویش در سرنوشت این کشور است.

30/01/201008:36 TU

نقد باورها

احسان نراقی

ما کتابخوان نیستیم، از اینترنت هم درست استفاده نمیکنیم

خصوصیات ملی و اخلاق و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ما ایرانیان در کشورهای دیگر کمتر دیده میشود

22/01/201018:16 TU

نقد باورها

ایران آریائی

این نژاد "آریائی"، تعریفش چیست؟

تفاوت بین نژاد "آریائی" ما و مردمانی که از شوش تا بابل همواره در این خطه زندگی کرده و می کنند، چیست؟

16/01/201007:57 TU

نقد باورها

رضا مرادی غیاث آبادی

سرزمین ایران و اقوام ایرانی

ایا ما همواره در ایران وجود داشته ایم ، یا آنکه حضورمان در این سرزمین ناشی از یک مهاجرت بزرگ در هزاره پیش از میلاد است؟

09/01/201013:54 TU

نقد باورها

رضا مرادی غیاث آبادی

ما در ایران مهاجر بودیم یا بومی؟

طبق فرضیه جدیدی که دکتر غیاث آبادی مطرح نموده است، اقوام ایرانی همواره در این سرزمین زندگی میکرده اند.

02/01/201011:43 TU

نقد باورها

تخت جمشید - آپادانا

سوءاستفاده از علاقه ما به تاریخ باستان

یکی از ویژگیهای ما قبول هر گونه اطلاعات جعلی تاریخی بعنوان واقعیت در صورت تطبیق آن با تمایلات عاطفی ماست.

28/12/200911:23 TU

نقد باورها

رضا مرادی غیاث آبادی

فرق بین شعار و عمل

ما ادعا میکنیم که استبداد را دوست نداریم و حال آنکه در تک تک ما استبداد هست.

19/12/200916:23 TU

نقد باورها

رضا مرادی غیاث آبادی

تاریخ سازی و مسابقه قدمت تاریخی!

دکتر مرادی غیاث آبادی: اگر قرار است مسابقه قدمت بدهیم پس بدانیم که مقام اول را اتیوپی و تانزانیا در دست دارند

12/12/200913:38 TU