ស្វែងរក

/ languages

Choisir langue
 

អក្សរ​សិល្ប៍​បារាំង

កវី​អ្នក​និពន្ធ និង​ទស្សនវិទូ​ល្បីៗ នៅ​សតវត្ស​ទី ១៧

ដោយ វាន់ឌី កាអុន

អត្ថបទចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 30/12/2008 កែប្រែលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី 30/12/2008 13:56 ម៉ោងសកល

អក្សរ​សិល្ប៍ បារាំង​ DESCARTES

នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី ៣០ ធ្នូ វ៉ាន់ឌី កាអុន លើក​ឡើង​អំពី​កវី​អ្នក​និពន្ធ និង​ទស្សនវិទូ​ល្បីៗ នៅ​សតវត្ស​ទី ១៧។

 

សូម​ចុច​ខាង​ក្រោម​នេះ ដើម្បី​ស្តាប់​បទ​អត្ថាធិប្បាយ​របស់ វ៉ាន់ឌី កាអុន៖

កវី​អ្នកនិពន្ឋ និង ទស្សនវិទូល្បីៗ នៅ សតវត្សទី ១៧

30/12/2008

ស្តាប់​សំឡេង

​ការ​ផ្សាយ​ RFI ជា​ភាសា​ខ្មែរ

26/02/2009 13:40 ម៉ោងសកល