ស្វែងរក

/ languages

Choisir langue
 

ប្រលោមលោក

រឿង « គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ »

ដោយ វ៉ាន់ឌី កាអុន

អត្ថបទចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 05/04/2009 កែប្រែលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃទី  05/04/2009 12:46 ម៉ោងសកល

នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី ០៥ មេសា​សប្តាហ៍​នេះ វ៉ាន់ឌី កាអ៊ុន មាន​សេចក្តី​រីករាយ​វិភាគ​ជូន​អស់​លោក​អ្នក​នាង​នូវ​ប្រលោម​លោក​មួយ​របស់​លោក អ៊ឹង ថុក មាន​ចំណង​ជើង​ថា « គ្រូ​បង្រៀន​ស្រុក​ស្រែ »។

សូម​ចុច​ខាង​ក្រោម​នេះ ដើម្បី​ស្ដាប់​ការ​វិភាគ​របស់​ វ៉ាន់ឌី​ កាអុន៖

រឿង « គ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែ »

05/04/2009

ស្តាប់​សំឡេង

​ការ​ផ្សាយ​ RFI ជា​ភាសា​ខ្មែរ

26/02/2009 13:40 ម៉ោងសកល