ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ

/ languages

Choisir langue
 

ຄວາມສຳຄັນຂອງ ຕັບ

ໂດຍ  ສິຣິ

ບົດຄວາມນີ້ເຜີຍແຜ່ເມື່ອວັນທີ 05/01/2009 ແກ້ໄຂໃຫມ່ຫລ້າສຸດເມື່ອວັນທີ 05/01/2009 13:20 TU

ຕັບ ທີ່ເປັນອະວັຍວະສຳຄັນ ອັນນື່ງ ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຣົາ
ຣູບ / ໂຟໂຕ້ລີອ່າ

ຕັບ ທີ່ເປັນອະວັຍວະສຳຄັນ ອັນນື່ງ ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຣົາ ຣູບ / ໂຟໂຕ້ລີອ່າ

ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງຄົນເຮົາ ອະວັຍະວະ
ທຸກອັນມີ ໜ້າທີ່ ສະເພາະ ໃຜມັນແລະ ໃນຈຳນວນ ຕ່າງໆນັ້ນ ກໍບໍ່ຄວນເບີ່ງຂ້າມ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງ ຕັບ ເພາະມັນ ສາມາດ ສ້າງກໍ່ ຄວາມຜິດປົກະຕິໄດ້ ເຊັ່ນເປັນ ໂຣກ ຕັບອັກເສບ ຫລື ເປັນ ໂຣກ ຕັບແຂງ ເມື່ອ ຜູ່ປ່ວຍ ດື່ມເຫລົ້າ ເກີນປະຣິມານເທົ່າທີ່ຄວນ

ຮັບຟັງເພີ່ມ ໄດ້ ຈາກ ສິຣິ

ຕັບ ອະວັຍວະ ສຳຄັນ

05/01/2009

ຕັບ ທີ່ເປັນອະວັຍວະ ມີ ໜ້າທີ່ສຳຄັນ ອັນນື່ງໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຣົາ
ຣູບ / ໂຟໂຕ້ລີອ່າ

ຕັບ ທີ່ເປັນອະວັຍວະ ມີ ໜ້າທີ່ສຳຄັນ ອັນນື່ງໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຣົາ ຣູບ / ໂຟໂຕ້ລີອ່າ

ສຸຂພາບແລະອະນາໄມ

ໂຣຄພູມແພ້

ເປັນໂຣຄພູມແພ້ ມັນກໍຄັນດັງ ມີ ຈາມ
ມີ ໄອ ຕລອດ ມື້ນັ້ນເອງ  ຮ/ຟຕລ

ອາການ ໂຣຄພູມແພ້ ພາໃຫ້ ຢູ່ຍາກທີ່ສຸດ

ພຍາດອັນນີ້ ເມື່ອຫາກເກີດຂື້ນ ແກ່ຜູ່ໃດ ແລ້ວ ມັນ ກໍ ເກີດພາໃຫ້ໝຸດໝັດ ເອົາ ແທ້ ເພາະ ນອກຈາກຈາມອອກມາຍ້ອນ ຄັນດັງ ແລ້ວ ກໍແມ່ນ ໄອ ອອກມາອີກ

16/11/2009 11:58 TU

ບັນຫາຫລອດຄໍ ທີ່ເປັນມະເຮັງ

ບັນຫາຫລອດຄໍ ທີ່ເປັນມະເຮັງ
ຮ / ດຕຊມ

ບັນຫາຫລອດຄໍ ທີ່ເປັນມະເຮັງ

ມີການ ກວດເບີ່ງ ພຍາດທີ່ຫລອດຄໍໄດ້ ຫລາຍປະເພດ ເພື່ອນາຍແພດ ຈະສາ ມາດ ກຳໜົດໄດ້ ວ່າ ໃນສີ່ງ ທີ່ມັນເກີດ ຂື້ນຢ່າງ ຜິດປົກະຕິນັ້ນ ແມ່ນ ຈະ ມີສາ ເຫດອັນໃດ ເພາະວ່າ ບັນຫາ ພຽງເປັນ ການເຈັບຄໍ ເທົ່ານັ້ນ ອາດ ບໍຈຳກັດ ວ່າ ອາດ ເປັນຄໍໜ່ຽງໄດ້ ສນັ້ນ ຈື່ງຄວນໄປ ປືກສາ ນາຍແພດເສັຍກ່ອນ ເພື່ອຈະໄດ້ ມີການປົວ ພຍາດທີ່ເກີດ ໃຫ້ທ່ວງທັນ

19/10/2009 13:08 TU

ບັນຫາ ເສັ້ນເລືອດ ຕີບຕັນ

ສມອງ ຂອງ ມະນຸສ   ຮ/ ຟຕລ

ສມອງ ມີບັນຫາ ເມື່ອ ອາຍຸສັງຂານ ເຖີງວັຍຊລາ

Artère Carotide ເປັນເສັ້ນເລືອດ ໃຫຍ່ ອັນສຳຄັນ ທີ່ ຕ້ອງນຳເລືອດ ໄປ ລ້ຽງສມອງຂອງຄົນ

21/09/2009 13:38 TU

ຄຸນຄ່າ ເປັນຢາ ໃນການ ປະກອບອາຫານ

ຜັກອີ່ຕູ່ ໃບຂຽວໆ ທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ເປັນ
ຢາໃນການປະກອບອາຫານ  ຮ/ຟຕລ

ພຶດ ແລະ ທັນຍະພຶດ ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ທາງອາຫານ

ຜັກພື້ນບ້ານ ທັມມະດາໆ ແຕ່ສາມາດ ໃຫ້ ປະໂຢດ ແກ່ການບໍຣິໂພກ ດັ່ງ ນັ້ນ ແມ່ຄົວຄົນອາຊີ ຈື່ງໃຊ້ເໝືອດໃສ່ ອາຫານ ໄດ້ທຸກຄາບ

01/09/2009 13:44 TU

ການ ບໍຣິໂພກ ແບບ ມັງສາຣິວັດ

ພຶດ ແລະ ທັນຍະພືດຕ່າງໆ  ຮ / ຟຕລ

ການຮັປະທານ ພຶດ ຜັກ ແລະ ເນີຍ ຫລື ເຕົ້າຫູ໋

ອາຫານ ທີ່ບໍຣິໂພກ ກັນແບບ ມັງສາ ຣິວັດນັ້ນ ສມັຍນີ້ ກໍ ໄດ້ ສແດງ ໃຫ້ ເຫັນວ່າ ມັນເຮັດ ໃຫ້ ຮ່າງກາຍເບົາ ຕົນຕົວ ແທ້

25/08/2009 06:47 TU

ອາຫານພື້ນໆ ຂອງບາງປະເທດ

ອາຫານຍີ່ປຸ່ນ ກີນກັບນ້ຳຊີອີວ ມິໂຊະ
ເພີ່ມຣົສອາຫານໃຫ້ແຊບນົວຂື້ນ ຮ/ຟຕລ

ການບໍຣິໂພກ ພຽງ ອາຫານບໍ່ແພງ ກໍມີຄຸນປະໂຢດໄດ້

ພຽງອາຫານພື້ນໆ ທີ່ ບໍຣິໂພກ ກັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ໄປຊອກຫາ ຂອງແພງ ມາກີນກັນ ມັນ ກໍ ມີຄຸນຄ່າກວ່າຂອງ ແພງກໍເປັນໄດ້

03/08/2009 14:16 TU

ຄວາມຮ້ອນອົບເອົ້າ / ອາຫານການກີນ

ເມື່ອອາກາດຮ້ອນອົບເອົ້າ ກໍແມ່ນຕ້ອງ
ດື່ມນໍ້າກັນເປັນ ປະຈຳທົດແທນນໍ້າເຮື່ອ
ທີ່ຖືດຂັບອອກມາ     ຮ/ຟຕລ

ຍາມຮ້ອນມາເຖີງ ຄວນລະວັງ ການ ບໍຣິໂພກດ້ວຍ

ຄົນເຮົານັ້ນ ຖ້າຫາກ ຢູ່ດີ ກີນດີ ໄດ້ ກີນແຊບ ກີນນົວ ແລ້ວ ກໍແມ່ນ ກີນ ຕາມໃຈມັກ ເອົາແທ້ ຈົນວ່າ ຜົນສະ ທ້ອນ ຕາມມາ ກໍ ແມ່ນ ຕ້ອງມາພາ ກັນ ກີນຢາແກ້ກັນ ຢ່າງໃຫຍ່

27/07/2009 13:41 TU

ຜັກ ພື້ນບ້ານ ແລະ ສຸຂພາບ

ໝາກເເຄ້ງ ພຶດທັມມະດາ ບໍ່ແພງ ທີ່ 
ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ທາດກ່ານຊີອ໊ອມ ໂຟສຟໍຣ໌
ໃຫ້ຫົວໃຈ ເຕັ້ນສມໍາສເມີ  ຮ/ກູ່ເກີລ

ຄຸນຄ່າ ຂອງຜັກ ແລະ ທັນຍະພືດ ທີ່ບໍຣິໂພກ

ອາຫານ ກິດຈະວັດ ປະຈຳວັນ ພຽງແຕ່ ຊອກເອົາ ຜັກໆ ພື້ນບ້ານ ມາກີນ ຕາມ ທັມມະດາໆ ແບບ ຊາວບ້ານກີນກັນ ກໍດີແລ້ວ

20/07/2009 12:37 TU

ຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ວ່າຊີ້ນສັດອັນ ແຊບຊອຍ ນັ້ນ ເຕັມໄປ ດ້ວຍພຍາດ

ຊີ້ນສັດ ທີ່ນິຍົມກີນກັນ ທຸກຄົນຕາມທຸກ
ຄາບຍ້ອນຄວາມແຊບນົວ  ຮ/ຟຕລ

ອາຫານ ບໍຣິໂພກ ຜິດຈາກ ຫລັກທັມມະຊາດ

ສີ່ງທີ່ບໍຣິໂພກກັນ ທຸກມື້ ເຫັນວ່າ ມັນຜິດ ຫລັກ ທັມມະຊາດ ຢູ່ແລ້ວ ມັນຈື່ງໄດ້ນຳ ພຍາດ ມາສູ່ຄົນໄດ້

18/05/2009 11:36 TU

ໄຂ້ຫວັດສາຍພັນໃຫມ່ a H1N1

ເບີ່ງການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ທີ່ ນະຄອນ
ເມກຊີ່ໂກ່ ຊີ່ຕີ່ ຜູ່ເຂົ້າຊົມ ກໍແມ່ນໃສ່ໜ້າ
ກາກອະນາມັຍເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສ
ຣ / ຣຕ

ປ້ອງກັນ ແລະ ສກັດກັ້ນ ໂຣຄອັນນີ້

ພຍາດໄຂ້ຫວັດ ສາຍພັນ ຊນິດ A H1 N1 ໄດ້ສ້າງ ຄວາມຫວັ່ນຢ້ານ ໄປທົ່ວ ໂລກ ເພາະວ່າ ມັນລ່າມແຜ່ຂະຫຍາຍ ກ້ວາງຂວາງໄວ

11/05/2009 13:36 TU

ຂ່າວສຳຄັນປະຈຳວັນ

ສປປ ລາວ / ແຜນຂຍາຍ ກົມມະລຽນ ທາດຫລວງ

ທາງການ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ ປະຊາຊົນ ໂຍກຍ້າຍ

22/01/2010 13:45 TU

ໂອບາມາ ຈະກຳນົດ ແລະຄວບຄຸມການເງີນ

ຕລາດຫຸ້ນຕົກຕໍ່າ ທົ່ວໂລກ

22/01/2010 12:50 TU

ສຫຣ ອະເມຣິກາ / ສປຈີນ / ເຄືອຂ່າຍແອ່ງແຕກແນຕ

ປັກກີ່ງ ປະຕິເສດ ການຕ້ອງຕິ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈີງ

22/01/2010 10:50 TU

ສປຈີນ / ອະດີດນັກສືກສາ

ໂທດຈຳຄຸກ 9 ປີ ສຳລັບ ອະດີດ ນັກສືກສາ

22/01/2010 11:16 TU

ຮ່າຍຕີ່-ພັຍແຜ່ນດິນໃຫວ

ສລຸບຜົນຊົ່ວຄາວ ຕາຍ 75.000 ຄົນ

21/01/2010 11:38 TU

ວຽດນາມ -ຄະດີໂຄ່ນລົ້ມລະບອບ

ຖືກຈຳຄຸກ ແຕ່ 5-16 ປີ

21/01/2010 11:34 TU

ສຫຣ ອະເມຣິກາ

ໂອບາມາ ສູນເສັຽ ສຽງສ່ວນຫລາຍ ໃນສະພາສູງ

20/01/2010 12:54 TU

ອິຣານ - ນິຄະເລັຍ

ຄັດຄ້ານການສົ່ງ ອູຣານຽມ ອອກກັ່ນ ທີ່ຕ່າງປະເທດ

20/01/2010 11:04 TU

ປະເທດ ວຽດນາມ / ຄະດີເຄື່ອນໄຫວເພື່ອ ປະຊາທິປະໄຕ

4 ຄົນ ຖືກກ່າວຫາ ພຍາຍາມໂຄ່ນລົ້ມ ຣັຖບານ

20/01/2010 12:13 TU

ສະຫະພາບ ມ່ຽນມ່າ / ອ່ອງ ຊານ ຊູ ຈີ

ສານສູງສຸດ ພິຈາຣະນາ ຄຳຮ້ອງ ຜູ່ນໍາຝ່າຍຄ້ານ

18/01/2010 11:57 TU

ຮ່າຍຕີ່ - ສຫປ ຊາຊາດ

ສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອ 268,5 ລ້ານໂດລາ

15/01/2010 12:54 TU

ຮາຍຕີ່-ແຜ່ນດິນໃຫວ

ຢ່າງນ້ອຍ ແສນຄົນ ຫາຍສາບສູນ

14/01/2010 11:40 TU

ຂເມນ

ປິດການໄຕ່ສວນຄະດີ ອະດີດຜູ່ນຳຂເມນແດງ

14/01/2010 12:43 TU

ບົດວິເຄາະ

ຂ່າວອື່ນໆ

ສປປລາວ/ແຂວງອັດຕະປື

ຫຼາຍພັນຄົນ ຂາດທີ່ອາສັຍ

19/11/2009 15:10 TU