Szukaj

/ languages

Choisir langue
 

60. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"

Tekst z 11/12/2008 Ostatnia aktualizacja 12/12/2008 07:26 TU

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zebrane w paryskim Pałacu Chaillot, 10 grudnia 1948 roku, przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka(Photo : AFP)

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zebrane w paryskim Pałacu Chaillot, 10 grudnia 1948 roku, przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka
(Photo : AFP)

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” – To najbardziej znany, najczęściej cytowany tekst pierwszego artykułu Powszechnej Deklaracji Praw człowieka, która została uchwalona dokładnie 60 lat temu.

Eleonora Roosevelt, przewodnicząca komisji opracowującej Powszechną Deklarację Praw Człowieka

Eleonora Roosevelt, przewodnicząca komisji opracowującej Powszechną Deklarację Praw Człowieka

Wobec historii

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  sześćdziesiąt lat temu w Paryżu. W jej 30 artykułach wymienione są  „niepodważalne” prawa ludzkie, cywilne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne.

Na uchwaleniu przez 58 krajów członkowskich Zgromadzenia Ogólnego ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w zasadniczy sposób zaważyła tragedia drugiej wojny światowej i pełne ujawnienie zbrodni hitlerowskich, w tym Zagłady Żydów.

A oto fragment Preambuły Powszechnej Deklaracji Praw człowieka:

René Cassin

10/12/2008


Jeden z redaktorów deklaracji, prawnik, 90-letni dzisiaj Stephane Hessel, zapytany o konsekwencje aktu przyjęcia deklaracji powiedział: „Pesymiści mówią, że świat miewa się coraz gorzej. Ja im odpowiadam: nie umiecie patrzeć na historię. Nigdy nie odnotowaliśmy takich postępów, jak przez 60 ostatnich lat.”

Paryskie obchody

Sześćdziesiąta rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest wyjątkowo uroczyście obchodzona w mieście, które pamięta jej narodziny - w Paryżu. W środę w godzinach wieczornych w Pałacu Chaillot, naprzeciw wieży Eiffela, odbyła się uroczystość, w trakcie której Stephane Hessel odczytał preambułę deklaracji. Specjalna francuska nagroda 60-lecia przyznana została rano pięciu stowarzyszeniom, w tym marokańskiej Fundacji Wschód-Zachód za jej akcję na rzecz młodych dziewcząt zmuszanych od wczesnego dzieciństwa do pracy w charakterze pomocy domowych u bogatych Marokańczyków.

W uroczystościach w Pałacu Chaillot udział wziął francuski minister SZ Bernard Kouchner, twórca organizacji Lekarze bez granic, inspirator prawa do ingerencji humanitarnej. Nadał on we środę rano ton obchodom, mówiąc, że między prawami człowieka a polityką zagraniczną każdego państwa, nawet Francji, istnieje ciągła sprzeczność. Stwierdził ponadto, że błędem było stworzenie w 2007 roku w jego ministerstwie sekretariatu stanu ds. praw człowieka, na czele którego stoi pani Rama Yade.

W ramach uroczystości w Pałacu Chaillot Bernard Kouchner i Rama Yade odsłonili tablicę pamięci polskiego prawnika Rafała Lemkina - twórcy pojęcia "ludobójstwo" i projektu Konwencji w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa, która podpisana została 9 grudnia 1948 roku.

Dodajmy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została umieszczona w Księdze Rekordów Guinessa, jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie, a na stronie ONZ można znaleźć aż 300 jej wersji językowych.

Żegnamy i zapraszamy

17 grudnia 1981 - 31 stycznia 2010

29/01/2010 16:02 TU

Ostatnia audycja

Pożegnanie ze słuchaczami

Ostatnia aktualizacja 09/02/2010   12:44 TU

Nasza wspólna historia

Paryż - Warszawa

Francja dla Polski na falach eteru

31/01/2010 12:32 TU

Kultura - z archiwum RFI

Piosenka, kabaret, musical

Za kulisami piosenki francuskiej

Ostatnia aktualizacja 25/02/2010   21:42 TU

Teatr we Francji

Paryskie aktualności teatralne

Ostatnia aktualizacja 23/02/2010   14:33 TU

Kronika artystyczna

Paryskie wystawy 2000-2009

Ostatnia aktualizacja 16/02/2010   14:56 TU

Paryska Kronika Muzyczna

Ostatnia aktualizacja 22/02/2010   17:12 TU

POST-SCRIPTUM I MULTIMEDIA

Ostatnia aktualizacja 21/02/2010   11:38 TU