publicite publicite
RFI - Erreur
publicite publicite
Chargement en cours...
Rechercher

/ languages

Choisir langue
Annonce Goooogle
Annonce Goooogle

Français

Une erreur est survenue durant l'exécution de la page. Votre demande ne peut être traitée, merci de réitérer l'opération ultérieurement.

L'équipe de développement de www.rfi.fr.

Português

Um erro ocorreu durante a execução da página. O vosso pedido não pode ser tratado, obrigado de reiterar a operação ulteriormente.

A equipa de desenvolvimento de www.rfi.fr.

English

An error occurred during the execution of the page. Your request cannot be treated, thank you to reiterate the operation later on.

The development team of www.rfi.fr.

Español

Un error ocurrió durante la ejecución de la página. Su solicitud no puede tratarse, gracias de reiterar la operación posteriormente.

El equipo de desarrollo de www.rfi.fr.
RFI - Erreur
publicite publicite
Chargement en cours...
Rechercher

/ languages

Choisir langue
Annonce Goooogle
Annonce Goooogle

Français

Une erreur est survenue durant l'exécution de la page. Votre demande ne peut être traitée, merci de réitérer l'opération ultérieurement.

L'équipe de développement de www.rfi.fr.

Português

Um erro ocorreu durante a execução da página. O vosso pedido não pode ser tratado, obrigado de reiterar a operação ulteriormente.

A equipa de desenvolvimento de www.rfi.fr.

English

An error occurred during the execution of the page. Your request cannot be treated, thank you to reiterate the operation later on.

The development team of www.rfi.fr.

Español

Un error ocurrió durante la ejecución de la página. Su solicitud no puede tratarse, gracias de reiterar la operación posteriormente.

El equipo de desarrollo de www.rfi.fr.
Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 
Annonce Goooogle
Annonce Goooogle

HOA KỲ - TÂY TẠNG

Tổng thống Obama không tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma trước ngày công du Trung Quốc

  Tú Anh

Bài đăng ngày 15/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày  15/09/2009 16:20 TU

Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt MaẢnh : Reuters

Lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma
Ảnh : Reuters

Hôm qua, 14/09/2009, tại Dhramsala, nơi đặt trụ sở của chính phủ Tây Tạng lưu vong, ba đặc sứ Mỹ gồm phụ tá trợ lý ngoại trưởng Mỹ Maria Otero cùng hai cố vấn thân cận của tổng thống Obama là bà Valerie Jarrett và ông Michael Strautmanis đã thảo luận với Đức Đạt Lai Lạt Ma về khả năng của Hoa Kỳ giúp giải quyết vấn đề Tây Tạng.

Trong bản thông cáo chung, hai bên ghi nhận là « Đức Đạt Lai Lạt Ma tỏ hy vọng là tổng thống Obama sẽ gặp Ngài sau chuyến công du Trung Quốc ». Còn tổng thống Obama thì « khẳng định lời cam kết ủng hộ nhân dân Tây Tạng, bảo vệ văn hóa và nhân quyền ».

Tuy nhiên, theo AFP, một cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Obama và lãnh đạo Tây Tạng có thể làm Bắc Kinh nổi giận vào lúc tổng thống Mỹ chuẩn bị công du Trung Quốc vào tháng 11.

Đây là lần đầu tiên, một phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ đến gặp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong, kể từ sau chuyên viếng thăm của chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hồi tháng ba năm 2008.

Theo chương trình, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sang Mỹ và Canada vào cuối tháng 9.