Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

NHÂN QUYỀN

Giới bảo vệ nhân quyền kêu gọi Việt Nam làm sáng tỏ vụ Bát Nhã

  Tú Anh

Bài đăng ngày 28/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày  28/09/2009 15:28 TU

Ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, ISHR, Frankfurt, Đức

Ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, ISHR, Frankfurt, Đức

Giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích chính quyền Việt Nam thiếu trách nhiệm trong vai trò bảo vệ người dân trước hành động bạo lực. Tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, Vũ Quốc Dụng trả lời phỏng vấn.

Ông Vũ Quốc Dụng- Đức

28/09/2009