Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

VIỆT NAM

Tăng ni Bát Nhã gửi thư lên tổng thống Sarkozy, xin được tạm trú tại Pháp

  Bảo Thạch

Bài đăng ngày 16/12/2009 Cập nhật lần cuối ngày  16/12/2009 15:11 TU

Các cuộc tập hợp tại Pháp cầu nguyện cho Bát Nhã (DR)

Các cuộc tập hợp tại Pháp cầu nguyện cho Bát Nhã (DR)

Lá thư gửi lên tổng thống Pháp, đề ngày 16/12, được công bố nhân dịp khoảng 25 tăng ni Việt Nam thay mặt cho Bát Nhã, đã đến Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay, để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ.

Thay mặt cho 400 tăng ni Bát Nhã đang có nguy cơ bị trục xuất khỏi chùa Phước Huệ tại Lâm Đồng vào cuối năm, thầy Thích Trung Hải hôm nay đã gửi một lá thư lên tổng thống Sarkozy, yêu cầu cho họ được tạm trú tại Pháp.

Lá thư này viết như sau : ‘‘Từ mồng 7 tháng 8 năm ngoái, cộng đồng tăng ni Bát Nhã bị truy bức và sách nhiễu ngày càng dữ dội, đây là một chiến dịch nhằm triệt tiêu truyền thống do thầy Thích Nhất hạnh tạo dựng tại Việt Nam. Trước hiện trạng thượng tọa chủ trì chùa Phước Huệ đã bị cưỡng bức ký vào một văn kiện, theo đó tăng ni Bát Nhã phải rời khỏi nơi này trước ngày 31 tháng 12 sắp tới. Chúng tôi thỉnh cầu Ngài tổng thống Nicolas Sarkozy cho phép chúng tôi tạm trú tại Pháp cho đến khi chúng tôi được quyền hành đạo một cách hợp pháp tại Việt Nam’’.

Lá thư này đề ngày 16 tháng 12 năm 2009, được công bố nhân dịp khoảng 25 tăng ni Việt Nam thay mặt cho Bát Nhã, đã đến Nghị viện Châu Âu ngày hôm nay, để yêu cầu cộng đồng quốc tế yểm trợ. Thầy Thích Trung Hải, từ thành phố Strasbourg, trụ sở của Nghị Viện Châu Âu đã tuyên bố như sau với RFI. 

Phỏng vấn thầy Thích Trung Hải

16/12/2009