publicite publicite
RFI - Erreur
publicite publicite
Chargement en cours...
Rechercher

/ languages

Choisir langue
Annonce Goooogle
Annonce Goooogle

Français

Une erreur est survenue durant l'exécution de la page. Votre demande ne peut être traitée, merci de réitérer l'opération ultérieurement.

L'équipe de développement de www.rfi.fr.

Português

Um erro ocorreu durante a execução da página. O vosso pedido não pode ser tratado, obrigado de reiterar a operação ulteriormente.

A equipa de desenvolvimento de www.rfi.fr.

English

An error occurred during the execution of the page. Your request cannot be treated, thank you to reiterate the operation later on.

The development team of www.rfi.fr.

Español

Un error ocurrió durante la ejecución de la página. Su solicitud no puede tratarse, gracias de reiterar la operación posteriormente.

El equipo de desarrollo de www.rfi.fr.
RFI - Erreur
publicite publicite
Chargement en cours...
Rechercher

/ languages

Choisir langue
Annonce Goooogle
Annonce Goooogle

Français

Une erreur est survenue durant l'exécution de la page. Votre demande ne peut être traitée, merci de réitérer l'opération ultérieurement.

L'équipe de développement de www.rfi.fr.

Português

Um erro ocorreu durante a execução da página. O vosso pedido não pode ser tratado, obrigado de reiterar a operação ulteriormente.

A equipa de desenvolvimento de www.rfi.fr.

English

An error occurred during the execution of the page. Your request cannot be treated, thank you to reiterate the operation later on.

The development team of www.rfi.fr.

Español

Un error ocurrió durante la ejecución de la página. Su solicitud no puede tratarse, gracias de reiterar la operación posteriormente.

El equipo de desarrollo de www.rfi.fr.
Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 
Annonce Goooogle
Annonce Goooogle

INTERNET

TRANG WEB MỚI CỦA RFI TIẾNG VIỆT

Bài đăng ngày 16/03/2010 Cập nhật lần cuối ngày  17/03/2010 14:08 TU

Kể từ ngày 17/3, ban Việt ngữ RFI sẽ có trang web mới. Ngoài địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, quý vị có thể truy cập vào trang web RFI tiếng Việt ở địa chỉ : http://www.viet.rfi.fr

Kính thưa quý vị,

 

Kể từ ngày 17/3, ban Việt ngữ RFI sẽ có trang web mới. Ngoài địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, quý vị có thể truy cập vào trang web RFI tiếng Việt ở địa chỉ : http://www.viet.rfi.fr. Trang web mới được tổ chức như sau :

 

- Các đề mục chính như Việt Nam, Châu Á, Kinh tế, Xã hội,. . . sẽ được đặt trên đầu trang. Muốn đọc các bài về đề mục nào, quý vị click vào đề mục đó.

 

 

 

 

- Trong bản tin thời sự, tin quan trọng nhất nằm ở cột bên trái với ảnh lớn. Các tin quan trọng khác nằm ở cột bên phải. Các tin còn lại được lưu trữ trong các đề mục.

 

- Cũng trong cột bên phải, lần lượt là các mục Phân tích ( Mỗi ngày một sự kiện ), Phỏng vấn, Điểm báo và Cộng đồng.

 

- Ở cột bên trái, bên dưới phần tin thời sự lần lượt là các mục:

 

+ ''Tạp chí hàng tuần''. Quý vị click vào các mũi tên bên phải để tìm các tạp chí khác.

 

+ ''Chuyên đề'', bao gồm những hồ sơ lớn như chủ quyền biển Đông, biến đổi khí hậu,. . .

 

+ ''Không gian văn hóa RFI'', tập hợp những bài đặc sắc nhất của RFI Việt ngữ về văn hóa nghệ thuật.

 

+ ''Hồ sơ lịch sử '', lưu trữ những bài về đề tài như Nhân văn giai phẩm, . . .

 

 

 

- Phần nghe các chương trình phát thanh nằm ở góc bên phải của trang web. Quý vị có thể nghe trực tiếp RFI tiếng Việt, nghe lại bản tin thời sự tiếng Việt, nghe RFI Âm nhạc hoặc nghe RFI tiếng Pháp.