Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  28/05/2009 به روز شده  28/05/200917:45 TU

رنسانس ایران در حوزه های مختلف و توسط روشنفکران، هنرمندان و عالمان زن و مرد در حال پیشروی و رشد و نمو است. جامعه و ملت ایران در مقطع یک پوست اندازی و تحول بزرگ بنیادین قرار دارد و می خواهد به دموکراسی و سکولاریسم دست یابد و با چیرگی بر هراس های اخلاقی، جنسی و وجودی خویش به آری گویی به زندگی، عشق، لذت ، خرد و قدرت نائل آید.

از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی

مدرنیت چیست؟ چه موئلفه هایی دارد؟ این مفهوم چگونه به ایران رسیده است و جامعه و فرهنگ ایرانی با آن چگونه روبرو شده است؟ مدرنیت، که در ذات خود بحران زاست، در اصطکاک با سنت چه بحران هایی را در زمینۀ درک هویت فردی و اجتماعی، زبان، هنر، روابط جنسی و جنسیتی بوجود آورده است؟

داریوش برادری که تحصیلات خود را در رشته های روانشناسی بالینی، روانکاوی و فلسفه در دانشگاه فرانکفورت ، درآلمان انجام داده است، در پرتو آموزه های روانکاوان و فیلسوفانی چون لاکان، نیچه و دولوزو با بررسی تاریخ سیاسی معاصر ایران و روانشناسی اجتماعی ایرانیان به مظاهر و مصادیق مدرنیت و دشواری تحقق کامل آن می پردازد.

 تناقضات ساختاری و رفتاری ناشی از کشمکش مدرنیت با سنت را زیر ذره بین می گذارد و دشواری زایش "من" فاعل ، خود مختار، قانون پذیرو در تعامل با "غیر" را بیان میکند. او می گوید این تناقضات و کشمکش ها باعث شده اند که درهر دوره از تاریخ معاصر روایت های متفاوتی از تجدد به جامعه عرضه شوند.

 تأسیس دولت مشروطه، مدرنیزاسیون دوران پهلوی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از جمله مصادیق کلان جدل هاییست که در جریان گذار به مدرنیت به عرصۀ جامعۀ ایران آمده اند. به نظر داریوش برادری انسان مدرن ایرانی در حال شکل گیری است. هرچند که انسان مدرن یک هویت ثابت و منسجم ندارد، ولی انسانیست که می تواند با غیر در تعامل و گفتگو در آید و مدعی تصاحب حقیقت تام نباشد.

 انسان مدرن ایرانی انسانی خندان و سبکبال است چون از قید هراس هایی که قادر به کنترل آن ها نیست رها شده است. او جسم خود را می شناسد و به آن احترام می گذارد. او می تواند تلفیقی از اجزاء بالندۀ فرهنگ و هنر قدیم خود را با جوهر پویای مدرنیت بوجود آورد. در یک مثال ساده داریوش برادری می گوید اگر بپذیریم که در هر فرد یک پیر، یک کودک و یک جوان وجود دارد، در انسان کنونی ایرانی عنصر پیر و کودک بیش از عنصر جوان خود نمایی می کند. از همین روست که مرگ اندیشی حضوری پر رنگ در فرهنگ کنونی دارد.و یا مصرف سالاری در بخش هایی از جامعه حاکم است.

داریوش برادری.روان شناس و روان درمانگر

 کتاب "از بحران مدرنیت تا رقص عاشقان و عارفان زمینی" پژوهشی است کم مانند. زیرا علاوه بر بیان تئوریک مفاهیمی چون سکولاریسم، لائیسیته و پیوندشان با دموکراسی، به بسیاری از معضلات فرهنگی و روانشناختی جامعۀ امروز ایران مانند کیفیت درک ازروابط جنسی و جنسیتی، بحران عشق و بحران قومیت ها و درک از ملیت ایرانیان پرداخته است. این کتاب در 640 صفحل توسط انتشارات مهر اندیش در لوس آنجلس و آلمان منتشر شذه است.

داریوش برادری

28/05/2009

 

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU