Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

NHỊP CẦU TRI ÂM

Ý đồ chính trị trong kế hoạch Lilienthal-Vũ Quốc Thúc tái thiết hậu chiến miền Nam Việt Nam

 Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 17/09/2008 Cập nhật lần cuối ngày 10/10/2008 15:53 TU

Giáo sư Vũ Quốc ThúcDR

Giáo sư Vũ Quốc Thúc
DR

Trong lịch sử cầm quyền nhiều biến động của miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1975, tên tuổi giáo sư kinh tế Vũ Quốc Thúc được nhắc đến với những chức vụ quan trọng như Thống Đốc Ngân hàng Quốc Gia, cố vấn phủ tổng thống. Ông cũng từng là khoa trưởng Đại học Luật khoa Sàigòn trong những năm 1960. Riêng những người theo dõi thời sự miền Nam còn nhớ tên giáo sư Thúc gắn liền với kế hoạch tái thiết hậu chiến Lilienthal - Vũ Quốc Thúc do Hoa Kỳ đề ra.

Trong cuộc nói chuyện với Ban Việt ngữ RFI về kế hoạch hậu chiến Lilianthal - Vũ Quốc Thúc, giáo sư Thúc, nguyên truởng ban soạn thảo phiá Việt Nam, sẽ đề cập tới những ý đồ chính trị của kế hoạch. Đây cũng là dịp để ông trình bày quan điểm của một nhà giaó dục .Ánh Nguyệt thực hiện bài phỏng vấn. 

Giáo sư Vũ Quốc Thúc tại Paris

17/09/2008 Ánh Nguyệt