Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

HOA KỲ

Obama rút tên Cam Bốt và Lào ra khỏi danh sách đen về giao dịch thương mại

  Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 13/06/2009 Cập nhật lần cuối ngày  13/06/2009 15:18 TU

Hôm qua, tổng thống Barack Obama đã cho rút tên Cambốt và Lào khỏi danh sách đen, mở đường cho hai quốc gia này được hưởng các khoản tín dụng và bảo đảm cho những công ty có giao dịch thương mại với Hoa Kỳ

Với quyết định mới của tổng thống Obama, trên danh sách đen của Mỹ hiện chỉ còn sáu quốc gia – Cuba, Iran, Miến Điện, Bắc Triều Tiên, Soudan, Syrie - vẫn còn bị  cấm được hưởng sự trợ giúp tín dụng thương mại từ Hoa Kỳ.

Theo một viên chức chính phủ Mỹ, tổng thống  Obama đã đưa ra quyết định nói trên vì nhận định rằng Cambốt và Lào không còn là những nước theo chủ nghĩa Mác mà đã chứng tỏ sự gắn bó với nền kinh tế thị trường.

Theo AFP, Hoa Kỳ đã thắt chắt thêm quan hệ vói Cambốt và Lào vào lúc Trung Quốc không ngừng gia tăng ảnh hưởng tại đây. Washington thiét lập quan hệ thưong mại bình thường với Viên chăng năm 2004, và ba năm sau với Phnom Penh.

Quyết định của tổng thống  Obama xoá tên Lào khỏi danh sách đen đã gặp sự chỉ trích của Center for Public Policy, một tổ chức  ủng hộ sắc tộc Hmong ở Lào.

Theo ông Philip Smith, giám đốc trung tâm : ‘’Lào vẫn còn là chế độ độc đảng, là đồng minh thân thiết của Miến Điện và Bắc Triều Tiên. Quyết định của ông Obama sẽ khuyến khích chính quyền Viên Chăn tiếp tục sát hại thưòng dân’’.