Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

VIỆT NAM

Tăng ni Bát Nhã kiên nhẫn tu thiền trong vòng bí mật tại Việt Nam

  Tú Anh

Bài đăng ngày 11/01/2010 Cập nhật lần cuối ngày  11/01/2010 14:23 TU

Tăng thân Bát Nhã (DR)

Tăng thân Bát Nhã (DR)

Thiền sư Nhất Hạnh khen ngợi tinh thần tranh đấu bất bạo động của các tăng ni Bát Nhã và lòng bao dung của các đệ tử. Dù gặp nghịch cảnh họ không một chút oán thù đối với những người đã thô bạo với mình. RFI phỏng vấn một ni cô Bát Nhã.

Trong một bức thư dài « hạt bồ đề bất diệt » gởi đến 400 môn sinh đang phải lưu lạc tại Việt Nam từ khi bị trục xuất khỏi chùa Bát Nhã và Phước Huệ, thiền sư Nhất Hạnh khen ngợi tinh thần tranh đấu bất bạo động của các tăng ni Bát Nhã và lòng bao dung của các đệ tử.

Dù gặp nghịch cảnh họ không một chút oán thù đối với những người đã thô bạo với mình.

400 tăng ni chia thành từng nhóm nhỏ ẩn mình. Họ tu học ra sao  từ sau ngày 31 tháng 12 ? Trả lời các câu hỏi của RFI Việt ngữ, một ni cô nhỏ tuổi xin dấu pháp danh và nơi ẩn náu cho biết :

Một ni cô Bát Nhã

11/01/2010