Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

VIỆT NAM

Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ thừa nhận thiếu sót về Hoàng Sa

  Đức Tâm

Bài đăng ngày 18/03/2010 Cập nhật lần cuối ngày  18/03/2010 15:05 TU

Trên bản đồ châu Á - Thái Bình Dương năm 1989, NGS còn dùng tên quốc tế Paracel để chỉ Hoàng Sa với ghi chú "Trung Quốc quản lý - Việt Nam đòi chủ quyền". Ảnh chụp ngày 18/3/2010.
Nguồn : NGS

Trên bản đồ châu Á - Thái Bình Dương năm 1989, NGS còn dùng tên quốc tế Paracel để chỉ Hoàng Sa với ghi chú "Trung Quốc quản lý - Việt Nam đòi chủ quyền". Ảnh chụp ngày 18/3/2010.
Nguồn : NGS

Ngày 16/03/2010, trên trang web của Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ, NGS, có đăng thông báo về vấn đề gọi tên quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ của Hội. Sau khi khẳng định Hội là một tổ chức phi chính trị, phi lợi nhuận, NGS xác nhận là quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm và quản lý từ năm 1974. Vì lý do đó trên bản đồ, Hội đã chỉ ghi tên Trung Quốc phía dưới quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, Hội Địa Lý Mỹ cũng thừa nhận thiếu sót khi chỉ ghi tên Trung Quốc vào quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ.
Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ giải thích rằng trên các bản đồ khu vực và các bản đồ khác, nếu có kích cỡ đủ lớn, thì Hội đôi khi có ghi quần đảo này theo tên gọi của Việt Nam là Hoàng Sa hoặc tên gọi truyền thống là Paracel, đi kèm với những chú giải là Trung Quốc chiếm đóng và quản lý quần đảo, Việt Nam đòi chủ quyền đối với quần đảo này. Hội cho rằng mọi người đều biết thực tế nói trên.
 
NGS cho biết là vừa qua đã nhận được nhiều thư kiến nghị liên quan đến việc ghi tên quần đảo trên bản đồ thế giới của Hội. Do tỷ lệ bản đồ nhỏ, nên khó có thể đưa thêm các thông tin chi tiết đối với một hòn đảo nhỏ như Paracel. NGS đã xem xét kỹ lưỡng lại tình hình và thừa nhận rằng việc chỉ ghi quần đảo này với tên gọi của Trung Quốc và chữ « Trung Quốc – China » trong ngoặc đơn mà không có lời giải thích nào thì có thể dẫn đến hiểu lầm và diễn giải sai lệch.
 
NGS hứa là trong tương lai sẽ bổ xung giải thích trên các bản đồ khác hoặc Hội sẽ không ghi tên phía dưới quần đảo này.
 
Báo chí trong nước nhấn mạnh là Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ đã thừa nhận sai sót nhưng cho rằng các giải thích của Hội là chưa thỏa đáng. Việc chuyển từ chỗ chỉ ghi tên gọi Trung Quốc sang khả năng không ghi gì cả trên bản đồ đối với quần đảo Hoàng Sa là không thể chấp nhận được bởi vì Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa.