Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

CHÂU Á-MÔI TRƯỜNG

Tại Cam Bốt, sông Mekong bị ô nhiễm nặng nề

  Đức Tâm

Bài đăng ngày 18/03/2010 Cập nhật lần cuối ngày  18/03/2010 16:28 TU

Mực nước sông Mêkông đang xuống tới mức thấp lịch sử, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu cư dân các nước hạ nguồn. Riêng tại Cam Bốt, bên cạnh thảm họa này, con sông Mêkong còn đang bị ô nhiễm nặng nề.

Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình :

Thông tín viên Phạm Phan_Phnom Penh_20100318

18/03/2010