Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

Tại Việt Nam, toàn bộ tăng ni Bát Nhã đã rời khỏi chùa Phước Huệ

  Thanh Phương

Bài đăng ngày 30/12/2009 Cập nhật lần cuối ngày  31/12/2009 10:14 TU

Tăng thân Bát Nhã (DR)

Tăng thân Bát Nhã (DR)

AFP hôm nay, trích dẫn trụ trì chùa Phước Huệ, Lâm Đồng, thượng tọa Thích Thái Thuận cho biết là những tăng ni Bát Nhã cuối cùng đã rời khỏi chùa này từ tối hôm qua. Thượng tọa Thái Thuận cho biết các tăng ni này hoặc trở về chùa cũ hoặc đến một chùa khác ở Huế, hoặc một vài nơi có đoàn thể tăng thân ở Sài Gòn.

Tính đến hết ngày 29/12, hầu hết tăng sinh Bát Nhã, đang nương náu tại chùa Phước Huệ, đã lần lượt rời chùa trước thời hạn mà họ phải ra đi. Theo văn bản mà thượng tọa Thích Thái Thuận đã bị buộc phải ký dưới áp lực của chính quyền thì thời hạn chót cho các tăng sinh Bát Nhã phải ra khỏi chùa Phước Huệ là ngày 31 tháng 12 này.

Các tăng sinh Bát Nhã cho biết để tránh mọi phiền phức cho thượng tọa Thích Thái Thuận, đã che chở tăng thân từ tháng chín năm 2009 cho đến tận bây giờ, mọi người đã chuẩn bị hành trang, lần lượt rời khỏi chùa Phước Huệ.