Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

NHỊP CẦU TRI ÂM

Tinh thần tương trợ đồng bào, một đặc tính của người Việt hải ngoại

  Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 30/12/2009 Cập nhật lần cuối ngày  30/12/2009 17:10 TU

Viện cô nhi Hoa Mai (ASSORV)

Viện cô nhi Hoa Mai (ASSORV)

Lá lành đùm lá rách, một lời nhắc nhở mà người Việt nào cũng được nghe ít nhất một lần trong đời. Nhân dịp cuối năm, Nhịp cầu tri âm điểm lại một số hoạt động từ thiện trong cộng đồng người Việt, minh họa cho tinh thần tương trợ đồng bào.

Có lẽ tinh thần tương trợ được huấn luyện từ thưở nhỏ đã thấm sâu vào lòng con dân Việt nên mỗi khi có lời kêu gọi giúp đỡ người bị nạn, dù ít hay nhiều, người Việt khắp nơi sẵn sàng đóng góp.

Nếu người trong nước, với phương tiện thuận lợi có thể tới tận nơi thăm viếng, tặng quà họăc tiền cho đồng bào nghèo khó, bị thiên tai, bệnh tật mỗi khi có lời kêu gọi thì phần lớn họat động từ thiện của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại dù quy mô thế nào đều có tổ chức và sinh họat đều đặn.

Đó là những chưong trình vi tín dụng (micro-credit) giúp cho đồng bào nghèo ở những vùng quê hẻo lánh có nguồn vốn ban đầu, là các cô nhi viện của tổ chức ASSORV tại Pháp , những đợt chẩn bệnh phát thuốc của tổ chức Project Vietnam tại Mỹ, và còn nhiều, nhiều nữa những chương trình thiện nguyện của người Việt khắp nơi.

Chương trình hôm nay chỉ có thể điểm lại một số hoạt động từ thiện mà chúng tôi có dịp tìm hiểu.

Tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm

30/12/2009