Rechercher
Choisir langue

languages /

 

پرونده ویژه انقلاب ١٣٥٧

ایران/انقلاب

انقلاب ایران - عکس از رضا دقتی

در جستجوی انسان آرمانی

هر انقلابی تولد ورشد یک انسان نوین رادر صدر شعار های خود قرار می دهد. این انسان نوین در ذهن سردمداران انقلاب اسلامی ایران چه مشخصاتی داشت و سی سال بعد ، انسان ایرانی امروز با آن انسان آرمانی چه نسبتی دارد؟

17/02/2009 10:35 TU

این قندِ پارسی

در سه دهه ای که از انقلاب می گذرد، در زبان فارسی چه از نظر نحوی و چه از نظر واژگانی تغییراتی رخ داده و نوآوری هایی صورت گرفته که با اندکی کنجکاوی می توان برخی از آن ها را ردیابی و تا اندازه ای مشخص کرد.

12/05/2009 10:37 TU

زمینه ها و زمانه ها

مشت گره کرده

انقلاب: جبر تاریخ؟

آیا انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود؟ آیا امکان پیش گیری از انقلاب وجود داشت؟ علاوه بر پاسخ های شهرنوش پارسی پور، داریوش همایون و علی کشتگر، یک جمعیت شناس، ماری لادیه – فولادی، تحولات زیربنایی جامعۀ ایرانی را، بررسی می کند.

16/02/2009 15:21 TU

انقلاب ایران - عکس از رضا دقتی

سرچشمه هایِ اصلیِ انقلاب ازدیدگاه هایِ گوناگون

امروز پس از گذشتِ سه دهه ازانقلاب، گروه هایِ درگیر در آن، چه در جبهه ی موافقان و چه در جبهه ی مخالفان، هنوز نتوانسته اند به یک همرایی نِسبی درباره یِ علل و سرچشمه هایِ اصلیِ انقلاب برسند.

01/02/2010 13:51 TU

انقلاب ایران

انقلاب: صحنه ها و افق ها

سی سال پیش درب خانه ها همه باز بود تا فراریان به آسانی پناه یابند. سی سال پیش مردم در تسخیر ادارات ساواک هر چیزی را ،حتی یک کفش گمشده را، به عنوان یک "سند جنایت پهلوی"، روی دست بلند می کردند. سی سال پیش ، مردم عادی چه موافق و چه مخالف انقلاب هیچ تصوری از آینده ای که انقلاب برای ایران ترسیم می کرد نداشتند.

29/03/2009 14:38 TU

جمعیت

اگر انقلاب نشده بود!

راستی اگر انقلاب نمی شد، چه می شد؟ زندگی خصوصی شما چه شکلی داشت؟ خاورمیانه در چه وضعی بود؟ اقتصاد ایران در کدام مرحله بود؟...

خیال بافی ها و نظرات خود را برای ما بنویسید.

 

13/02/2009 13:03 TU