Tìm kiếm

/ languages

Choisir langue
 

NHỊP CẦU TRI ÂM

Vũ Quốc Dụng và cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam

  Ánh Nguyệt

Bài đăng ngày 16/09/2009 Cập nhật lần cuối ngày  16/09/2009 16:10 TU

Ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, ISHR, Frankfurt, Đức

Ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, ISHR, Frankfurt, Đức

Từ khi bắt đầu tham gia Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, trụ sở tại thành phố Frankfurt của Đức cho đến nay là tổng thư ký của tổ chức, đặc trách hồ sơ châu Á, ông Vũ Quốc Dụng đã có 16 năm gắn bó với cuộc đấu tranh cho nhân quyền.

Đối với hồ sơ Việt Nam, ngòai việc giúp đỡ cho cuộc đấu tranh vì dân chủ trong nước, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế mà ông Dụng là tổng thư ký không quên tiếp sức cho những đồng bào gặp hòan cảnh khó khăn trên bước đường xin tỵ nạn nơi quê người và gần đây, thêm cuộc đấu tranh chống nạn buôn người dưới các dạng khác nhau.

Ông Dụng cho biết, đối với ông, họat động nhân quyền hấp dẫn hơn là cuộc sống ổn định của một nguời ăn lương có bằng cấp chuyên môn mà ông đã từ bỏ gần hai mươi năm nay. Tuy có những lúc thất vọng trước kết quả nhỏ nhoi hoặc không được gì cả, nhưng bù lại, khi góp phần thay đổi được số phận của những nô lệ thời đại mới, làm sao ngăn được niềm vui sướng hân hoan.

Cuộc đấu tranh cho nhân quyền còn dài và nhiều khó khăn, nhưng khi nhận định chỉ có tôn trọng nhân quyền mới giải quyết được những xung đột có khi đẫm máu, ông Vũ Quốc Dụng cho biết, ông chấp nhận thách thức và tiếp tục đi tới.

Nhịp Cầu Tri Âm_20090916

16/09/2009