Rechercher
Choisir langue

languages /

 

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  01/01/2010 به روز شده  15/01/2010 17:02 TU

"من عصیان می کنم، پس شما هستید".

 این سخن آلبر کامو، نویسندۀ بزرگ معاصر فرانسه، برگرفته از سخنرانیش به هنگام در یافت جایزۀ نوبل ادبیات است. او این روزها که مصادف است با پنجاهمین سالگرد مرگش یکی از مطرح ترین چهره ها در رسانه های فرانسه است.

آلبر کامو، در الجزایر به دنیا آمد. در خانواده ای بسیار فقیر زندگی کرد. حتی در اوج شهرت نویسندگیش در محافل ادبی و هنری فرانسه گاه خود را وصله ای ناجور می دانست. از نظر سیاسی هم ضد جنگ استعماری فرانسه علیه الجزایر بود و هم اقدامات تروریستی جبهۀ آزادیبخش الجزایر را بر نمی تابید. هم طرفدار محرومان بود و هم با حکومت شوروی مخالفت می کرد، کاری که در دهه های چهل و پنجاه قرن گذشته، در میان روشنفکران نوعی کفر تلقی می شد.

 آلبر کامو در سن چهل و هفت سالگی در اثر تصادف اتومبیل در گذشت و نقطۀ پایان را بر یک زندگی خلاق و پرشورو تحرک گذاشت.

 نیکلا سارکوزی، در نظر دارد خاکستر جسد آلبر کامو را به "پانتئون"، جائیکه بزرگان فرهنگ فرانسه مانند ولتر، روسوو ویکتور هوگو دفن هستند، منتقل کند. این طرح البته جدل های تندی را برانگیخته است.

آثار مهم کامو، چه در زمینۀ تئاتر و چه رمان، به فارسی ترجمه شده است. از آن جمله است، طاعون، بیگانه، کالیگولا، سقوط و سوءتفاهم. کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد. زبان ساده و فشردۀ او یکی دیگر از جاذبه های آثار اوست.

عتیق رحیمی، نویسندۀ افغان و برندۀ جایزۀ گنکوردر فرانسه، از جایگاه و نقش کامو در شکل گیری ذهن ادبی خود می گوید.

نگاه ها و اندیشه ها

05/01/2010

نگاه ها واندیشه ها

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU