Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  16/10/2009 به روز شده  16/10/2009 16:11 TU

سند باد نام کتابیست از رضا دقتی که با عکس های بسیار زیبایش خواننده را به سفری به سوی شرق دعوت می کند. این کتاب با قطعی بزرگ در ردیف کتابهایی قرار می گیرد که اصطلاحاً "کتاب های زیبا" خوانده می شود. این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

در واقع افسانۀ سند باد بر متن سفر های رضا دقتی دو باره نویسی شده است. سفری که مسیرش از چین، هند، مغولستان، افغانستان، پاکستان، کشور های حاشیۀ خلیج فارس و ایران می گذرد، کشور های آسیای مرکزی در بر می گیرد و بخشی از آفریقای شمالی را نیز طی می کند. هم از صحراو ریگزار ها می گوید هم از کوهپایه ها. از مردم این مناطق می گوید در حین کار، تجارت، سوگ و جشن و خیال. در جمع و در تنهایی. این کتاب به خواننده سرمشق سندباد گونه زیستن امروزین را می دهد.

رضا دقتی هدف اصلی این کتاب را زنده کردن و امروزی کردن چهره های افسانه ای،اسطوره ای و تاریخی کهن می داند که در دل متون قدیمی خفته اند. سند باد، امیر مسافران، اولین چهره از ده ها چهرۀ افسانه ایست که بعد ها در کتاب های دیگری معرفی خواهند شد.

کتاب بعدی که رضا دقتی در همین مجموعه در دست تهیه دارد کتابیست در بارۀ سفر های ابراهیم خلیل، بنیانگذار ادیان سه گانه تک خدایی.

کتاب دیگری که اخیراً از رضا دقتی به چاپ رسیده است، راه های موازی نام دارد که سفر نامۀ مصوریست در بارۀ سفری که این هنرمند عکاس با همسرش، راشل دقتی و پسر پانزده ساله اش دل آزاد انجام داده است. این سفر تحقق قولی است که رضا دقتی به پسرش داده بود. سفری دو ماهه از پکن تا پاریس که با قطار انجام شده است ومسیرش از چین، ترکستان شرقی، مغولستان، سیبری، دریای خزر، آذربایجان، ترکیه و اروپای شرقی گذشته است. عکس های این سفر طولانی همراه با مشاهدات دل آزاد و نوشته های رضا دقتی محتوای کتاب "راه های موازی" یا Les Chemins Parallèles تشکیل می دهد که راشل دقتی آن را تصحیح و ویراستاری کرده است.

گفتگو با رضا دقتی

16/10/2009

 

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU