Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  26/10/2009 به روز شده  26/10/2009 17:10 TU

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

رمان "ذره"، تازه ترین کار سهیلا بسکی است که در آلمان توسط نشر فروغ منتشر شده است.

جلد کتاب تقریباً کاملاً سفید است. در نگاه اول عنوان و نام نویسنده بر آن دیده نمی شود. چشم را که به پائین کتاب متوجه می کنیم در سمت چپ قطعه ای از یک پازل را می بینیم که آن هم سفید است.

 در درون آن نوشته شده است ذره با یک "ه" قرمز. مثل پنج یا قلب وارونه. نام نویسنده نازک و کوچک در پائین "ذره" قابل دیدن است.

 

داستان این رمان از فکر و خیال ها و تراوشات ذهنی کسی شکل گرفته است که یک روز صبح تصمیم گرفته است این افکار را بروی اینترنت بیاورد و به قول خودش به دنیای مجازی پرتاب کند، بدون آنکه بداند این ذره که در فضایی نا معلوم در حرکت است چه سرنوشتی خواهد یافت.

راوی و شخص اول داستان مردیست "فرهیخته"، که در ایران امروز در مرکزی یا اداره ای به کار مطالعاتی مشغول است، احتمالاً کاری مثل آمار گیری. او در خلال بازگویی تفکرات و سوالات و اظهارنظرهایش، خودش، خانواده اش، مناسباتی که با همسایگان، همکاران ، حاکمان، همسر و مادرو معشوقه هایش دارد معرفی می کند و از خلال ماجراهای زندگیش خلق و خو و برداشت هایش را از زندگی، جامعه و سیاست نقل می کند.

داستان "ذره"، از این نظر که طنزی آشکار را به کار می گیرد، طنزی که از ماجراهای غریب و فکاهی، از نوع فیلم های جری لوئیس، برنخاسته است، رمانی شاخص است.

 این طنز از نگاه یک داستانسرا به ماجراهایی بیرون از وجود راوی بیان نشده است. بلکه در زبان حال و حدیث نفس راوی قابل شنیدن است. نکتۀ قابل توجه در این رمان همچنین بیان دقیق و زیرکانۀ حالات درونی مردیست توسط یک نویسندۀ زن. سهیلا بسکی می گوید چند تن از خوانندگان مرد از قدرت واقعیت نگاری وی حیرت کرده اند. ولی به نظر او تصویری که از نگاه مرد راوی از زنان در این داستان داده شده است نیز ممکن است برای زنان تعجب آور باشد.

زنان در این کتاب انسان هایی مقتدر، حتی مهاجم و سیری ناپذیر و سلطه جو تصویر شده اند که با الگوی زن قربانی شدیداً در تضاد است.

عنوان" ذره" در واقع زبان حال مردیست که خود را خوار و خفیف می بیند ولی آنقدر باهوش هست که دریابد حتی حریف خودش هم نیست. او در عین حال خود شیفته است و با نگاه تحقیر به دیگران می نگرد.

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند. این کتاب در خارج از ایران و به میزان محدود چاپ شده است. نه فقط به علت سانسور رسمی در ایران، بلکه از آن رو که ناشران هم رغبتی به انتشار آن از خود نشان نمی دادند.

سهیلا بسکی

26/10/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU