Rechercher
Choisir langue

languages /

 

نگاه ها و اندیشه ها

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  19/11/2009 به روز شده  19/11/2009 16:45 TU

نسیم خاکسار

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان " حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است.

 این بازخوانی در عین حال با رفت و آمدی میان چند متن همراه است و از منطق الطیر عطار آغاز می شود. پرسش اصلی در آخرین صفحات این اثر شکل می گیرد آنجا که عطار در پایان سفر مرغان ازخود و از خداوندخود می پرسد

" خالقا بیچارۀ راهم ترا

همچو موری لنگ در چاهم ترا

 من نمیدانم که من اهل چه ام

یا کجاام یا کدامم یا که ام"

 نسیم خاکسار در بارۀ چرایی این تلخکامی عمیق که در این شعر عطار نهفته است پرس و جو می کند، که در زمان شاعر می توانسته است به عنوان کلامی کفر گونه تلقی شود. بویژه آنکه در پایان این قطعه می گوید:

 "من نه کافر نه مسلمان مانده

 در میان هردو حیران مانده

 در دری تنگم گرفتار آمده

 روی در دیوار پندار آمده"

 در سفری که خاکسار در بین متون همزمان با عطار می کند در می یابد که در آن زمان برحسب نگاه به جایگاه انسان،آفرینش، خدا و پیامبر،اندیشه ورزان را می توان در دو الگوی تمثیلی جای داد. آنانکه نافرمانی، امتناع از اقرار به گناه و ابراز عجز را در برابر خداوند پیشه میکنند و ابلیس را سرمشق خود قرار می دهند، مانند حلاج و رازی و ابن مقفع، و دستۀ دیگر، کسانی که به پیروی از آدم به عجزو گناه و نادانی خود اقرار می کنند و توبه را راه نزدیکی به خدا و رهایی از عذاب آخرت می دانند. روزبهان عطار و میبدی از این گروهند.

 به نظر نسیم خاکسار ذهنیت ایرانی درمنگنۀ دو نوع استبداد یکی دینی و دیگری سیاسی شکل می گیرد و عرفان می کوشد با تکیه بر جنبه های مهرآمیز قرآن به تلطیف نگاه مؤمنانه بپردازد. گفتگوی خدا و موسی در شعر "موسی و شبان" نمونه ای از این کوشش است.

نکتۀ دیگری که نسیم خاکسار در این جستار به آن اشاره میکند، چگونگی انتقال اندیشه های "ابلیس مأبانه" به نسل های بعدی است که عمدتاً از لابلای دیگر متون و بویژه متونی که رنگی مخالف این اندیشه ها را دارند، انجام شده است. از همین رو قطعه قطعه و شرحه شرحه نمایان می شود و بازخوانی و تأویل را ایجاب می کند.

نسیم خاکسار

19/11/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU