Rechercher
Choisir langue

languages /

 

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  06/10/2009 به روز شده  07/10/2009 10:44 TU

این کتاب توسط نشرچشمه، درتهران منتشرشده است ودرفاصلۀ زمستان 1387 تا بهار 1388 سه بار تجدید چاپ شده است.

ماجرای رمان در کمتر از بیست و چهار ساعت درتهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج ومرج قهرمانان پنهان داستانند. فضای داستان درمرز میان واقعیت و فرا واقعیت ساخته شده است. مردم سراسیمه در خیابان ها درحال فرارند. همه چیز زیر و زبر شده است. تنها دیوار ها وسقف ها نیستند که فرو ریخته اند انگار روح شورشی خفته در حال بیدار شدن است.

 شخصیت اول داستان دختر جوان معتادی است که شادی نام دارد. اوازهمراهی با خانواده اش که برای در امان ماندن از پیامدهای زلزله عازم شمال هستند، سر باز می زند. او می خواهد در شهر بماند. شهری که می رود به دست حاشیه نشینان، معتادان، دیوانگان و سرخوردگان سیاسی بیفتد. شادی در طول داستان دراین شهر می گردد. او دنبال "مواد" می گردد و در این گردش سری به یک خانۀ تیمی معتادان میزند که همه به نوعی دوست و یاخویشاوند او هستند.

مهسا محب علی در این داستان رفتارها و روحیات جوانانی را تصویر می کند که اعتیاد قاعدۀ زندگیشان است. آن ها به زبانی صحبت می کنند که سخت کد گذاری شده است و انسان های میانه سال عادی نیمی از آن را نمی فهمند. این جوان ها بر خلاف پدران و مادرانشان که زمانی آرمان گرا بوده اند به ارزش های حاکم در جامعه پشت کرده اند. نویسنده تنهایی شخصیت های داستانش را به خوبی نشان میدهد. آن ها نمی توانند مثل دیگران دوست بدارند و یا نفرت بورزند. کمتر چیزی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. عنوان "نگران نباش" نیزحکایت از بی خیالی دارد.

مهسا محب علی می گوید فضای داستان را از وضعیت تهران در زمان مسابقۀ فوتبال ایران و آمریکا و پیروزی تیم ایران الهام گرفته است. و زبان داستان نیز شکل ملایم شدۀ زبانیست که جوانان اختراع کرده اند تا در حفاظ آن بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. خواننده نمی تواند طنزی را که در عنوان کتاب نهفته است نادیده بگیرد و از خواندن آن به مثابۀ یک رمان واقع گرا نگران نشود. این موفقیت نویسنده را در ساختن فضا ونمایش زندگی شخصیت های داستان را نشان می دهد.

ازمهسا محب علی پیش از این دو مجموعه داستانِ "صدا" و "عاشقیت در پاورقی" و نیز رمانی به نام"نفرین خاکستری" منتشر شده است. وی همچنین جایزۀ گلشیری را برای بهترین مجموعه داستان برده است.

مهسا محب علی

01/10/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU