Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  26/11/2009 به روز شده  28/11/2009 14:04 TU

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بی تصمیم و شخصیت گم کرده.

این گم کردگی و گم شدگی در طول داستان با یادآوری مقطع و پاره پارۀ خاطراتی بیان می شود که این زن، که نامش هرگز برده نمی شود، ظاهراً با دختری همسن و همشکل و هم قوارۀ خودش به نام گندم، در نوجوانی داشته است.

 داستان ماجرای پر کشش و پر تناقض دو شخصیت است که در عین شباهت ها، یکی بر دیگری چیره است، یکی به دیگری غبطه می خورد، یکی دیگری را طرد می کند و یکی نسبت به دیگری احساس گناه میکند. "احتمالاً گم شده ام" داستان تقلای زنیست گرفتار الکل، که در داستان با "شیشۀ آب" بیان می شود. زنی که در عین حال مادر است و گویی پیوندش با پسر پنج ساله اش تنها واقعیت زیبا و تعهد برانگیز زندگیش است.

 داستان طوری نقل شده است که خواننده را برای کشف راز رابطۀ راوی و گندم بدنبال خود می کشد. هرچند که گاه ناله ها و خودزنی های درونی راوی کمی مصنوعی به نظر می آید. انتریگ داستان شخصیت و هویت گندم است که این شک را در خواننده بوجود می آورد که شاید راوی و دوستش دو نیمۀ یک نفر باشند. چرا که راوی خاطرات خود را با تأکید بر شباهت بی چون و چرای گندم با خودش آغاز می کند.

 سارا سالار می گوید عمداً نمی خواسته است کلید هویت و شخصیت این دو را بدست خواننده بدهد و مرز میان واقعیت و خیال را مشخص کند. هرچند داستان ادعای برخورد جامعه شناختی را ندارد ولی به نوعی تحول و جابه جایی گرو ه های اجتماعی را بیان می کند. راوی و شخصیت اصلی داستان زنی است که در خانواده ای فقیر بدنیا آمده است، باور های شدید مذهبی داشته است ولی امروز بسیار مرفه است و از اعتقادات و اعمال مذهبی بسیار فاصله گرفته است.

سارا سالار می گوید هشت سال است که با نوشتن در گیر است. با داستان کوتاه شروع کرده است، به ترجمه روی آورده است و حالا به دنیای داستان بلند قدم گذاشته است.

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU