Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  25/12/2009 به روز شده  25/12/2009 13:38 TU

آذر نفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

"پس از انقلاب اسلامی من شکنندگی وجود خاکی خودمان را دریافتم و فهمیدم آنچه که کشور و هویت خود می دانم و نسبت به آن احساس تعلق می کنم با چه آسانی می تواند از ما گرفته شود. فهمیدم که پدرم با داستانهایش به من آموخت چگونه میهنی برای خود اختراع کنم که نه به جغرافیا و نه به ملیت وابسته باشد، و نتوان آن را از من ربود.

پس از مرگ پدر و مادرم دریافتم که آن ها هر یک به شیوۀ خود خانه ای به من داده بودند که آن را همه جا با خود ببرم. خانه ای که خاطره ها را حفظ می کند و امکان مقاومت در مقابل استبداد انسان ها و خود سری زمانه را به انسان می دهد".

این ها آخرین جملات کتاب تازۀ آذر نفیسی است که ترجمۀ فرانسۀ آن چند هفته پیش در پاریس به بازار آمد. Mémoires Captives ، خاطرات حبس شده، عنوان این کتاب است که انتشارات Plon  آن را در 380 صفحه متشر کرده است.

این کتاب، در وهلۀ اول خاطرات آذر نفیسی را از سنین کودکی تا امروز نقل می کند که، به خاطر استعداد بارز نویسنده در نقل داستان، بسیار گیراست. اما این تنها خمیر مایۀ کتاب نیست. تلاش صمیمانه و دردآلود او برای جستجوی هویتی پیچیده در هر صفحۀ کتاب نمایان است و خواننده را با خود همراه می کند. چرا که آن هویت، آن زندیگینامه و آن خاطرات آئینه ایست که نه تنها صحنۀ زندگی او بلکه پهنۀ تاریخ  فرهنگ ایران را زیر نوری خاص برویمان باز می کند. نویسنده از این نیز فراتر می رود و یکی از ازلی ترین و ابدی ترین گره های وجودی انسان ها، یعنی رابطۀ پیچیده با مادر و پدر را به نمایش می گذارد. رابطه ای که از لابلایش هرکس خود را و جایش را در جهان باز می شناسد.

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید. آذر نفیسی می گوید پدر و مادر اولین پلی هستند که انسان را به دنیا وصل می کنند و آگاهی بر این نقش بر ارتباط انسان با جهان بیرونی تأثیر می گذارد.

آذر نفیسی

Mémoires Captives

25/12/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU