Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

"کافه پیانو" ، نوشتۀ فرهاد جعفری

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  09/04/2009 به روز شده  09/04/200914:33 TU

"زندگی ما زندگی جالبی یه. بین تراژدی محض و کمدیِ ناب دائم داره پیچ و تاب می خوره. یعنی یه جورِ غم انگیز، خنده داره. یا شایدم یه جور خنده دار غم انگیز باشه. چیزی ام نیست که وسط شوِ پرکنه. همۀ نکبتی ام که دچارشیم مال همینه...همین که هیچ چی مون حد وسط نیسِِ. هیچیمون".

کتاب "کافه پیانو" که توسط نشر چشمه در زمستان 1386 برای اولین بار در تهران منتشر و در عرض یک سال شانزده بار تجدید چاپ شد، مجموعه ایست از برش های نازکی از زندگی کسانی که به کافه ای که در یکی از شهرستان ها قرار دارد، رفت و آمد می کنند و یا با صاحب کافه که راوی داستان هم هست ارتباط دارند.

در این برش ها رابطۀ پسری را با پدرش میبینیم که هرگز یکدیگر را بغل نکرده اند و نبوسیده اند. رابطۀ لطیف و عاشقانۀ پدر و دختر بچه ای را حس می کنیم که سرشار اززندگی و طراوت است. زن و شوهری را میبینیم که عاشقانه یکدیگر رادوست دارند ولی در گیر و دار طلاق و دادگاهند .

کافه صحنه و فضای داستانی است که نه ماجراهای سیاسی، تاریخی در آن رخ می دهد و نه از جنایت و انتریگ های عشقی در آن خبری هست ولی با طنزی قوی و گاه تلخ گره های کوچک و بزرگ بشر ایرانی امروز را بازتاب می دهد. نام کافه پیانو نیز اشاره به این معنا دارد که هریک از پرسناژ های داستان به مثابۀ کلید های پیانو هستند که در غایت می توانند با هم سازی و نوایی را بسازند.

 به گفتۀ فرهاد جعفری راوی و پرسناژ اصلی داستان، یعنی صاحب و گردانندۀ کافه، نمایندۀ قشر متوسط جامعه است دغدغه ها و آرزو های این قشر را بیان میکند که می خواهد از یک زندگی متعادل، کم تنش و کم دلهره برخوردار باشد. پیام این داستان نیز، در لابلای طنز و بازی های ادبی خوش ساختی که ارائه می دهد، این است که میتوان در جامعه ای متکثر، زندگی انسانی و عاری از خشونتی داشت .

درراستای همین فکر، در صفحات پایانی داستان گفتگویی میان صاحب کافه و یک مأمور امنیتی بازنشسته شده باز گو می شود ، که زمانی از او بازجویی کرده بود. در این گفتگو راوی به مأمور امنیتی توصییه می کند سالی یک بار چند روزی به چوپانی گوسفندان به کوه و دشت رود وبه چشمان گوسفندان نگاه کند. همین کافیست که عاشق گوسفندانش شود و بدین ترتیب دلش کاملاً از مهر و مروت خالی نشود. این نگاه زمینی و  پراگماتیک به مقولات تراژیک که با زبان طنز بیان می شود در سراسر کتاب به چشم می خورد.

فرهاد جعفری

فرهاد جعفری قبلاً در چند روزنامه در مشهد، از جمله قدس و طوس منتقد هنری بوده است. چند صباحی مسئولیت نشریۀ یک هفتم را به عهده داشته که می گوید در زمان آقای خاتمی متوقف شد. امروز در چند سایت خبری و تحلیلی مقاله می نویسد. در حال حاضر مشغول ضبط کتاب "کافه پیانو"است که به زودی به صورت گویا با صدای خود نویسنده منتشر خواهد شد.

گفتگو با : فرهاد جعفری نویسندۀ کتاب " کافه پیانو"

09/04/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU