Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

"یکی از اصحاب کهف"، فریدۀ رازی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  25/06/2009 به روز شده  26/06/2009 15:05 TU

آتشی افروختیم در آن دشت وسیع، کوه های به هم تافته، شکوه بودن را حس کردیم، مردمان زنده و شاد را کنار خود دیدن، بودن و شادی های بودن را حس کردن، اینکه در کنار هم تنهایی مزمن را فراموش کنیم، یکصدا شدن، یکدیگر را خطاب کردن و صدا شنیدن، از بودن خسته نشدن، تن را رها کردن، دل را رها کردن.....

 

 " یکی از اصحاب کهف"

این گوشه ای از آخرین کتاب فریده رازی است تحت عنوان " یکی از اصحاب کهف" که انتشارات نیلا آن را اخیراً در تهران منتشر کرده است. این رمان کوتاه هشتاد صفحه ای نوبه به نوبه روایتی از صحنه هایی از اسطورۀ نبرد کاوه و ضحاک و بر تخت نشستن فریدون را در لابلای صحنه هایی از واقعیت روزمرۀ کنونی درایران و در منطقه نقل می کند.

 اسطوره از همدلی شادمانه وعاشقانۀ مردمانی خبر میدهد که در راه برچیدن کاخ ظلم ضحاک در پیروی از کاوه از کوه ها و دشت ها عبور می کنند و دوست داشتن را تبلیغ می کنندو رنج راه را با خواندن و شنیدن نواهایی سحر آمیز بر خود هموار می کنند.

 راوی داستان زنی است گرفتار در چنگال غم خواهر محتضرش، در کنار تخت بیمار نشسته است و گاه به خواب می رود و در رؤیایی منقطع و طولانی به خیل رهروان کاوه و فریدون می پیوندد. انگار که وارد زندگی دیگری می شود. هنگامی که بیدار می شود اولین نشانۀ واقعیت این زمانی که می بیند تصاویری است بر صفحۀ تلویزیون که از انفجاری مهیب در بغداد یا در کابل و یا از جنگ در غزه حکایت می کند.

فریدۀ رازی می گوید در همۀ آثارش بازگشت به اسطوره و مقایسۀ عناصر آن با واقعیات امروزین یکی از جنبه های اصلی داستان نویسی اوست. دررمان" من و ویس" همین شگرد به کاررفته است. او می خواهد جوهر اسطوره را که همان آرزوی بهروزی و غلبه بر ناهمواری هاست برجسته کند و انتظارو امیدی که در دل اسطوره ای چون کاوه است باز سازی کند. فریدۀ رازی در بیان و توصیف حالات و مشهودات زبانی زیبا و روان دارد و می کوشد زیبایی های زبان فارسی را با تکیه ای دورازغلو بر واژه های سرۀ فارسی درمتنش نشان دهد. از آثار دیگرش "پشت پلک های بسته"، وفرهنگ واژه های سره را می توان نام برد که تا به حال به چاپ هفتم رسیده است.

فریدۀ رازی

25/06/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU