Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

حدیث نفس، اثر حسن کامشاد

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  04/07/2009 به روز شده  05/07/2009 13:11 TU

"خاطره های رسته از فراموشی که سالیان سال در کنار ذهن من خفته بود در پیر سالی به خلجان درآمد و خود خود را نویساند ونوشتن بیشتر گوش کردن بود تا سخن گفتن و حاصل یکسره مکاشفه است بدون موعظه و مبالغه"

این گوشه ای از مقدمۀ کتاب "حدیث نفس"، نوشتۀ حسن کامشاد است که نشر نی آن را در تهران منتشر کرده است. این کتاب زندگینامۀ این نویسنده، پژوهشگر ادبیات فارسی و مترجم است که در پنج بخش و بیش از صد وبیست قطعه که هر یک ماجرایی را بازگو می کند نوشته شده است."

حدیث نفس" که تنها پنجاه سال از زندگی حسن کامشاد را در بر می گیرد، یعنی از تولد در 1304 شمسی تا 1354 که وی به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران در لندن، جلد دومی را نیز به همراه خواهد داشت. این کتاب در کمال روانی، با شوخ طبعی و نگاهی منصفانه و بدون تفرعنی خود شیفته نوشته شده است . خواننده با میل و همواره با لبخندی در گوشۀ لب آن را تا به آخر می خواند و از طریق سیر در رویدادهای زندگی شخصی او به مناسبات افراد، سلسله مراتب قدرت و زندگی روزمره، با همۀ شادی ها و پستی های بزرگ و کوچک آن و به بخشی از دست انداز های سیاسی و اجتماعی ایران شصت هفتاد سال گذشته ، پی میبرد.

 در این کتاب با چهره های کم یابیش شناخته شده ای روبرو می شویم که در برش های کوچک یا بزرکی از زندگی نویسنده حضور داشته اند. از شاهرخ مسکوب که دوست دیرینه و یگانۀ او بوده است تا مجتبی مینوی ، فروغ فرخزاد و ابراهیم گلستان پروفسور لیوی ، زان کوکتو و لویی آراکون.

 آنچه به ویژه در این کتاب تأمل برانگیز است اینست که الزامات زندگی در جامعه ای چون ایرانسال های دهۀ های بیست تا پتجاه، البته پس از آن نیز، به جوانی فرهیخته اجازۀ بالندگی درعرصه ای که مورد علاقۀ راستینش است نمی داده است و او را به پشت میز اداراتی می فرستاده است که ذره ای رشد فکری و خلاقیتی را در وی برنمی انگیخته است. با این حال حسن کامشاد توانسته است این دو وجه مجزای زندگی خود را به سلامت در کنار هم تجربه کند.

از حسن کامشاد بیش از بیست کتاب از انگلیسی به فارسی و بالعکس ترجمه شده است. تاریخ چیست اثر ای. چ. کار، دنیای سوفی اثر یوستسن گوردر و سرگذشت فلسفه اثر براین مگی نمونه هایی از کار ترجمۀ اوست. پایان نامۀ دانشگاهی او در کمبریج در بارۀ نثر ادبی معاصر ایران یکی از کتاب های مرجع در حوزۀ ایرانشناسی است که متآسفانه از ترجمۀ فارسی آن بسیار ناخرسند است.

گفتگو با حسن کامشاد

04/07/2009

 

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU