Rechercher
Choisir langue

languages /

 

معرفی کتاب

"بر بال بحران"، نوشتۀ ایرج امینی

به قلم : فرنگیس حبیبی

تاریخ انتشار مقاله  13/07/2009 به روز شده  13/07/2009 14:56 TU

 

"بر بال بحران"، نوشتۀ ایرج امینی

این کتاب شرح زندگی سیاسی دکتر علی امینی است که پسرش ایرج امینی بر پایۀ یادداشت های شخصی دکتر امینی و با مراجعه به اسناد دیپلماتیک غرب و کتاب های مربوط به رویدادهای سیاسی معاصر ایران نوشته است.

دراین کتاب 600 صفحه ای که توسط نشر ماهی در تهران منتشر شده است ماجراها ی زندگی، خصوصیات شخصی دکتر امینی، که یکی از شاخص ترین چهره های سیاسی ایران در شصت سال گذشته بوده است، و رویدادهای یک قرن تاریخ معاصر این کشورنقل شده است.

ازلابلای صفحات این کتاب با مردی آشنا می شویم که، به واسطۀ موقعیت طبقاتی و تاریخی، گویی رسالتش ایجاد پل ارتباطی میان ایران وغرب، خاندان قاجار و سلسلۀ پهلوی، ملی گرایان و دربار و در نگاهی کلی تر، سنت و تجدد بوده است. او که نوۀ امین الدوله یکی از شخصیت های اصلاح طلب دوران قاجار بود و در نوجوانی به روشنی آرزوی نخست وزیر شدن داشت، کار سیاسی و دولتمداری خود را در مقام معاونت قوام السلطنه آغاز کرد. از آن پس بارها معاون وزیر و وزیر شد. از جمله اوهم در کابینۀ دکتر مصدق وزیر بود و هم در کابینۀ زاهدی.

علیرغم مناسبات پیچیده و همراه با بغض وبی اعتمادی با شاه، تا آخرین ماه های حکومت پهلوی به عنوان مشاور با شاه همراهی کرد و در عین حال بابسیاری از چهره های فعال انقلاب در تماس بود.

او که همزمان با انقلاب مشروطه بدنیا آمد، در قلب مهمترین تلاطمات سیاسی ایران حضور داشت در سال 1992 درهشتاد و هفت سالگی در غربت درگذشت ایرج امینی می گوید عنوان کتاب را از آن رو "بر بال بحران" انتخاب کرده است که پدرش همواره در مواقع بحرانی مصدر کار بوده است و زیرکی، اراده و آگاهی خود را در حل میانه روانه ومصلحت طلبانه آن به کار برده است.

ایرج امینی در پاسخ به این پرسش که چگونه انسان می تواند در بارۀ پدرش بنویسد و جانب واقعیت و انصاف را رعایت کند، می گوید همواره شخصیت "پدر" را از شخصیت " سیاستمدار" جدا کرده است. آنچه برای او مسئله برانگیز بوده است، موقعیتش در قبال شاه بوده. زیرا به عنوان دیپلمات، و زمانی مسئول در دربار، داشتن برخوردی منتقدانه نسبت به شاه برایش دشوار بوده است. او می گوید میان شاه و دکترامینی رابطه عشق و نفرت حاکم بوده است. عشق از جانب دکتر امینی و نفرت از سوی شاه.

دراین کتاب یکبار دیگر دشواری تاریخی میانه رو بودن و در راه آشتی ملی فعالیت کردن روشن می شود. ایرج امینی علت شکست پدرش را فقدان تیمی کاردان وهمسو و ضعف مشارکت مردم در اصلاحات می داند.

ازلابلای فصل های کتاب با شخصیت، خانم فخرالدوله، مادر دکتر امینی نیزآشنا می شویم. زنی مقتدر سخت کوش و زیرک و کاردان. ایرج امینی می گوید متأسفانه خاطرات کمی از مادر بزرگش در ذهن دارد ولی مطمئن است که اگر او هنوز زنده بود حتماً هر روز پشت کامپیوترش می نشست و از طریق اینترنت به اخبار دنیا دسترسی می یافت.

 ایرج امینی یک کار تحقیقی در بارۀ شخصیت، افکارو کار های امین الدوله جد پدریش در دست دارد که امیدوار است بزودی به ثمر برسد.

ایرج امینی / بر بال بحران

13/07/2009

نگاه ها واندیشه ها

پنجاهمین سالگرد مرگ آلبر کامو

کامو برای کتاب خوانان ایران دهه های چهل و پنجاه، همراه سارتر نمایندۀ ادبیات معاصر فرانسه بود و از نظر سیاسی طیف وسیعی از روشنفکران و کتاب خوانانی را که هم خواست های آزادیخواهانه داشتند و هم تمایلی به افکار چپ طرفدار شوروی نداشتند به خود جذب کرد.

15/01/201017:02 TU

معرفی کتاب

آذر نفیسی.

Mémoires Captives، نوشتۀ آذرنفیسی

آذر نفیسی در کودکی خود، در خاطراتی که مادر مستبد، مهرطلب و در عین حال از خود گذشته اش، در ذهن او باقی گذاشته است و در گفته ها و ناگفته های او پدرش می جوید و می کاود تا بفهمد کیست. تا بتواند با خودش و فرهنگ زادگاهش و فرهنگ کشور میزبانش کنار بیاید.

25/12/200912:04 TU

معرفی کتاب

"احتمالاً گم شده ام"اثر سارا سالار

این کتاب، که در عرض شش ماه سه بار توسط نشر چشمه تجدید چاپ شده است، حدیث نفس زنی است که در کلاف سردر گم خاطره های آکنده از نیاز و فقر عاطفی اش گرفتار است. روایت زنی است مالامال از حس بیهودگی، ناراحتی وجدان، عدم اعتماد به خود. زنی شکننده، بیتصمیم و شخصیت گم کرده.

28/11/200914:04 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نسیم خاکسار

عطار و سرگردانی اش در پایان سفر مرغان

نسیم خاکسار، نویسنده و پژوهشگر، در جستاری تحت عنوان "حکایت شرحه شرحه شدن"، در جستجوی یافتن تصویری از دنیای ذهنی ایرانی در اولین قرون پس از حملۀ اعراب، به بازخوانی متونی می پردازد که بین قرن های دوم تا ششم هجری توسط اندیشه ورزان ایرانی نوشته شده است. این مقاله در اولین شمارۀ "جنگ زمان" منتشر شده است.

19/11/200916:41 TU

نگاه ها و اندیشه ها

نیچه

نیچه : "نمایندۀ انحطاط بورژوازی در عصر امپریالیسم"

انتشارات فرانسوی "دولگا" دو مطالعۀ جدید در مورد افکار نیچه ترجمه و منتشر کرده که نه تنها از حیث نگاه، عمق و وسعت نظر مطالعاتی بس انتقادی و خواندنی هستند، بلکه به همین خاطر جایشان در زبان فارسی بسیار خالی است : اولی "نیچه فیلسوف ارتجاعی" نام دارد به قلم دومینیکو لوزوردو و دیگری "نابودی عقل" به قلم ژورژ لوکاچ - از نادر نوابغ فلسفی سدۀ بیستم که برخی آثارش از جمله "تاریخ و آگاهی طبقاتی" و "هگل جوان" به همت زنده یاد محمدجعفر پوینده به فارسی برگردانده شده اند.

12/11/200916:24 TU

نگاه ها و اندیشه ها

بحران سرمایه داری و مارکس

کمتر از بیست سال پس از فروپاشی دیوار برلن که ادبیات رسمی از آن با عناوینی چون "پایان کمونیسم" و "پایان تاریخ" یاد کرده، سرمایه داری جهانی وارد سهمگین ترین بحران خود در یک سدۀ اخیر شد. از جمله عواقب این بحران اقبال دوبارۀ نه فقط آرای عمومی مارکس، بلکه مهترین جزء این آرا یعنی کتاب سرمایه در نزد کارشناسان و ای بسا افکار عمومی بوده است

12/11/200916:27 TU

معرفی کتاب

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

"ذره"، نوشتۀ سهیلا بسکی

سهیلا بسکی می گوید این کتاب را بدون خود سانسوری و بازبانی بی پروا نوشته است و می داند که در ایران از آن استقبال نخواهد شد چون ایرانی ها از پرده دری حتی در دل خودشان هم خوشحال نمی شوند.

26/10/200917:06 TU

معرفی کتاب

سندباد ،اثر رضا دقتی

این کتاب 190 صفحه ای در برگیرندۀ 114عکس و متنی است در هفت قسمت که توسط Pierre Gentelle ، جغرافیا دان فرانسوی نوشته شده است. او در این متون هفتگانه در جلد سند باد بحری خود را به امواج طوفانی سفر هایی میسپارد که مسیرش با عکس های رضا دقتی نشانه گذاری شده است.

16/10/200916:10 TU

نگاه ها و اندیشه ها

"نگران نباش"، نوشتۀ مهسا محب علی

ماجرای رمان در کمتر از بیست و جهار ساعت در تهران می گذرد. شهری که زمین لرزه ای بزرگ را پشت سرگذاشته است ولی تکانه ها و پس لرزه هایش همچنان ادامه دارد. می توان گفت که زلزله و هرج و مرج قهرمانان پنهان داستانند

07/10/200910:44 TU

نگاه ها و اندیشه ها

کتاب جنگ زمان

"جنگ زمان"، فصلنامۀ ادبیات و فرهنگ

"جنگ زمان"، فصلنامۀ تازه ای است به سردبیری منصور کوشان که درنروژ به چاپ می رسد. در بهار و زمستان امسال شماره های اول و دوم آن منتشر شده است و شمارۀ سوم نیز در راه است.

29/09/200916:26 TU